28.6.07

Η τραγωδία του να είσαι ο Tsatsarman

Για το υπόλοιπο ηλιακό σύστημα:

«Μaelstrom: 1) A violent or turbulent situation 2) A whirlpool of extraordinary size or violence».

Για τον Tsatsarman:

«Μaelstrom; Μάρκα από στρώματα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: